Opptak

Kammerkoret Aurum har opptak av nye korister hvert halvår.

Vi er opptatt av å holde et høyt musikalsk nivå og har et variert og spennende repertoar bestående av både ny og gammel musikk. Kammerkoret Aurum øver hver onsdag kl. 19:00 – 22:00 og har enkelte øvingshelger i løpet av året. Koret driftes av korets medlemmer, og så og si alle korister har verv.

Send oss en mail om du ønsker å prøvesynge eller har spørsmål.

Epost: post@kammerkoret-aurum.no