Kammerkoret Aurum ser i alle retninger mens dirigent Eva Holm Foosnæs i midten ser inn i kamera. Foto: Kasper Eliassen

Kammerkoret Aurum

Kammerkoret Aurum er et ambisiøst blandakor med høyt aktivitetsnivå i Trondheim. Kammerkoret Aurum ble stiftet i Trondheim i 2006. Koret ledes av Eva Holm Foosnæs og består av rundt 30 sangere. Koret er opptatt av å holde et høyt musikalsk nivå og er en aktiv bestiller av nykomponerte korverk.

I 2022 slapp vi albumet Alt hva mødrene har kjempet, som har fått gode anmeldelser i inn- og utland.

Vil du synge med oss?

Vi har opptak to ganger i året. Ta kontakt på post@kammerkoret-aurum.no om du har lyst å prøvesynge for oss.

Vil du høre oss synge?

Det nærmer seg juletider, og nå kan Kammerkoret Aurum bookes som underholdning til ditt arrangement! Vi synger et utvalg av kjente og kjære julesanger, og kan tilpasse både repertoar og størrelse på ensemble etter ønske.

Kontakt oss på post@kammerkoret-aurum.no