Kammerkoret Aurum ser i alle retninger mens dirigent Eva Holm Foosnæs i midten ser inn i kamera. Foto: Kasper Eliassen

Kammerkoret Aurum

Kammerkoret Aurum er et ambisiøst blandakor med høyt aktivitetsnivå i Trondheim. Kammerkoret Aurum ble stiftet i Trondheim i 2006. Koret ledes av Eva Holm Foosnæs og består av rundt 30 sangere. Koret er opptatt av å holde et høyt musikalsk nivå og er en aktiv bestiller av nykomponerte korverk.

I 2022 slapp vi albumet Alt hva mødrene har kjempet, som har fått gode anmeldelser i inn- og utland.

Vil du synge med oss?

Vi har opptak to ganger i året. Ta kontakt på post@kammerkoret-aurum.no om du har lyst å prøvesynge for oss.

Vil du høre oss synge?

Neste konsert er NM for kor 2023, Vår Frue kirke og Olavshallen , den .

Vi kan også ta på oss oppdrag. Kontakt oss på post@kammerkoret-aurum.no